Rss Ajuntament de Sabadell


Què és el RSS?

RSS (acrònim de Real Simple Syndication) és un document escrit en XML, dissenyat per a la distribució ràpida de notícies contingudes en pàgines web. Els arxius RSS, també coneguts com feeds RSS, contenen una llista de notícies a manera de resum del contingut publicat a la pàgina web a la qual fan referència. Cada element de la llista consta del titular de la notícia, un petit resum i un enllaç a la notícia completa.

Quin avantatge té?

Llegint els fitxers RSS d'un lloc web és possible saber si aquest lloc s'ha actualitzat i quines són les notícies noves que s'han agregat, però sense necessitat d'accedir a la seva pàgina web.

Com accedir als RSS?

Per poder llegir els feeds RSS  necessitarem una aplicació denominada agregador o lector de feeds. Aquests agregadors existeixen com a software que descarreguem i instal·lem a l'ordinador, com a serveis online o com aplicacions disponibles per les diferents plataformes iPhone, Android, iPad, Tablets, Kindle...

Vegem-ne alguns exemples:

Un cop tenim el nostre lector de Rss només cal que ens subscrivim a les fonts d'informació que ens interessin. Per fer-ho haurem de
copiar l'adreça URL del Rss de la pàgina a la qual ens volem subscriure i enganxar-la al nostre lector de notícies.
Aquesta URL serà indicada per la icona: 
 

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell


Plaça de Sant Roc, 1, 08201, Sabadell.
Telèfon: 93 745 31 00
Com arribar?