Els blocs afectats –que són competència de la Generalitat– formen part d’unes promocions d’habitatges de protecció oficial...

Tindrà doble sentit i serà a la calçada, separat dels vehicles...