Plànol

Cerca d'adreces
i llocs d'interès

 

Cartografia corporativa
bàsica i derivada

 
    Carrerer Mapa cartogràfic Mapa cadastral Mapa de divisions territorials

 

Cartografia temàtica

 

Cartografia complementària (connexions WMS)

 

Mapa de la xarxa geodèsica local Mapa temàtic d'altures d'edificació   Ortofoto de Catalunya obtinguda del servei OrtoXpres de l'ICC Mapa de camins i senders del Consell Comarcal del Vallès Occidental

 


 

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell


Plaça de Sant Roc, 1, 08201, Sabadell.
Telèfon: 93 745 31 00
Com arribar?